rtg Zubné RTG
Spoločnosť Ylux s.r.o v záujme ďalšieho skvalitnenia svojej činnosti zriadila nové RTG pracovisko (označené YLUX CENTRUM) v priestoroch budovy na Račianskom mýte (vchod od električkovej trate – medzi Lekárňou Pokrok a predajňou Nábytok – foto nižšie)
RTG pracovisko (tel.: 02 / 4463 5724)
Pondelok7:00 - 15:00
Utorok7:00 - 17:00
Streda7:00 - 17:00
Štvrtok7:00 - 15:00
Piatok7:00 - 13:00

Cenník

Základné vyšetrenia (poistenci Dôvera-Apollo a Union neplatia)
Intraorálný snímok (malý)5€
Bite Wing6€
Ortopantomogram (OPG)14€

Špeciálne zobrazenia (nehradia poisťovne)
3D - 1 sextant15€
3D - 3 sextanty (mandibula alebo maxilla)45€
3D - celá mandibula plus celá maxilla90€

Tele RTG14€
Lebka (každá projekcia)14€
Projekcie TMK (zatvorené ústa,otvorené ústa)14€
RTG ruky (každá projekcia)14€


Povolenie na uvedenie pracoviska do prevádzky OOZPŽ/2553/2012 zo dňa 29.3.2012
Upozornenie: V zmysle ustanovení nariadenia vlády SR č.340/2006 Z.z. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia je nutné pred RTG vyšetrením priniesť žiadanku podpísanú odosielajúcim ( indikujúcim) lekárom !!!
Podľa §3 ods.5 tohto nariadenia ...Lekárske ožiarenie sa môže vykonávať len na základe riadne zdôvodnenej písomnej indikácie lekára...

Žiadanky na RTG vyšetrenie lekárom zašleme. Prípadne je možné žiadanku vytlačiť.
rtg rtg rtg rtg rtg rtg rtg

Technické informácie o RTG pracovisku (YLUX Centrum)

K dispozícii sú digitálne rtg prístroje najnovšej generácie, ktoré pri minimálnom  žiarení zabezpečujú dokonalé spracovanie obrazu:
- Firma Instrumentarium z Fínska (www.instrumentariumdental.com) - Firma Kodak z USA (www.my90003D.com)
Jedná sa o prístroje, ktoré prostredníctvom software Cliniview a  Kodak Imaging umožňujú aj v ambulanciách lekárov všetky výhody plnohodnotnej radioviziografickej zobrazovacej techniky. Prostredníctvom senzorov Sigma a Kodak 6100 je zabezpečené aj digitálne spracovanie intraorálnych snímkov. V prípade 3D technológie je treba zdôrazniť minimálne žiarenie, ktoré je neporovnateľné s klasickým CT vyšetrením.

Prístroj OP 200 D (Software CliniView) umožňuje
- OPG vyšetrenie

Prístroj KODAK 9000 C3D ( Sofware Kodak Imaging ) umožňuje
- OPG vyšetrenie, 3D zobrazenie časti alebo celej mandibuly alebo maxily, lebky, dutín
- kompletné Cephalo-vyšetrenie lebky, čeľustí, ruky

Prístroj KODAK 2200 (Software Kodak Imaging)
– digitálne intraorálne snímky

Výstup môžu lekári do ambulancie dostať rôznymi spôsobmi:
  1. CD (možnosť ďalšieho digitálneho spracovania v ambulancii)
    Prehliadač Kodak Imaging je súčasťou CD, na ktorom je zobrazený aj snímok pacienta a inštaluje sa po spustení automaticky. Umožňuje okrem prehliadania OPG snímkov aj prácu s trojrozmerným 3D zobrazením. Inštalácia programu po spustení CD trvá cca 10-30 sekúnd ( 3D technológia aj dlhšie). OPG snímky si môžete ukladať do samostatnej databázy : po spustení CD sa zobrazí ikonka P2 – na túto ikonku kliknite pravým tlačidlom myši a v ponuke odoslať zvoľte spôsob uloženia OPG ( napríklad do samostatnej zložky, v ktorej si môžete jednotlivé snímky pomenovať ). Ovládací panel Kodak Viewer zostáva stále súčasťou uloženého snímku. V prípade 3D je spôsob využitia všetkých možností tejto technologie znázornený na internetovej stránke www.my90003d.com Požiadavky na vybavenie počítača, vhodného k prehliadaniu 3D snímkov: Poperačný program: Windows Vista, Windows 7, Windows XP Pro SP3 Hardware:IntelCore2 Duo 2GHZ, 80 GB free disk space DVD RW drive, nVidia GeForce GTS 450 videoCard, 17 palc. Monitor

  2. e-mail - prosíme uviesť čitateľnú e-mail adresu odosielajúceho lekára ( na e-mailove adresy pacientov snímky nezasielame)

  3. na kvalitnom fotografickom papieri alebo fólii – v tomto prípade ale dochádza k určitému znehodnoteniu vysokej digitálnej kvality
    zobrazenia.

Software Cliniview a Kodak Imaging umožňujú
- nástroj zoom, nastavenie kontrastu a jasu, invertovanie bielych oblastí , redukcia obrazového šumu, zvýraznenie okrajov, zaostrenie obrazu, rotácia obrazu, kolorizácia isodenzity ( miesta s rovnakým stupňom šedej sa dajú vyfarbiť do zvolenej farby), ovládanie nastavenia snímkov ( lineárna krivka, logaritmická krivka, ekvalizačná krivka, s nízkym, stredným a vysokým kontrastom)
- ďalšie grafické nástroje (meranie, maľovanie, meranie uhlov, kalibrácia, zväčšenie, ekvalizácia, lupa, informácie o snímke ( expozičný čas, parametre expozície, a pod.), možnosť tlače snímku

Software Kodak Imaging okrem toho umožňuje aj plnohodnotné trojrozmerné zobrazenie žiadanej časti kosti ( maxily, alebo mandibuly ), prípadne aj celej čeľusti ( technológia Stiching) Cephalo-zariadenie umožňuje kvalitné One-shot tele rtg zobrazenie s celou škálou programov, vhodných pre špičkovú čeľustno-ortopedickú diagnostiku.