Stomatologická starostlivosť
zub je zabezpečovaná v kompletne a veľkoryso zariadenej samostatnej ambulancii v novej časti pracoviska (Ylux Centrum) . Celodenná pracovná doba umožňuje pacientom aj ošetrenie v podvečerných hodinách.

Záruka na stomatologické ošetrenie je nadštandardná - výplne 3 roky a kovokeramický materiál 5 rokov od zhotovenia.
abmulancia abmulancia abmulancia abmulancia